You are here

Termeni de referință. Servicii de consultanță în domeniul comunicării. Consultant/ă sau companie de comunicare

16 June 2021
1105 reads

Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) angajează un/o expert/ă sau companie pentru elaborarea strategiei și planului de comunicare pentru Proiectul „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”.

CONTEXT

Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) dezvoltă și implementează activitățile de comunicare și vizibilitate în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile (OSC) acționează pentru servicii sociale mai bune”. Proiectul este implementat de Departamentul Sănătate Publică al Fundației Soros Moldova în parteneriat cu AO Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis, cu susținerea financiară a Uniunii Europene și a Fundației Soros Moldova. Proiectul are scopul de a capacita organizațiile societății civile (OSC) din domeniul social pentru a deveni piloni puternici în dialogul privind politicile sociale și în consolidarea comunității incluzive pentru grupurile vulnerabile. Proiectul va contribui la crearea unui mediu favorabil pentru asigurarea sustenabilității financiare a OSC din domeniul social, cu un accent special pe contractarea serviciilor sociale din fonduri publice. Proiectul urmărește ca OSC să devină vizibile și apreciate pentru eforturile depuse în comunități și pentru contribuția lor la crearea comunităților incluzive.

CONSULTANTUL/A SAU COMPANIA DE COMUNICARE va elabora Strategia de comunicare și Planul de acțiuni în strânsă coordonare cu echipa proiectului CJI.

Pentru mai multe detalii, accesați: TERMENI DE REFERINŢĂ. Servicii de consultanță în domeniul comunicării. Consultant/ă sau companie de comunicare

Termenul de prezentare a ofertelor este 27 iunie 2021.

Ofertele pot fi trimise la adresa electronică: vtataru@ijc.md  
Tema mesajului „Servicii de consultanță în domeniul comunicării”

CJI nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidatului/candidatei. CJI oferă șanse egale de angajare tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.