You are here

Concurs

Парламентская комиссия по СМИ предлагает трех кандидатов на должности членов Совета по...
Comisia parlamentară pentru mass-media propune trei candidați pentru funcțiile de membru...
Конкурс на замещение двух вакансий в Совете по телевидению и радио (СТР) начался с...
The contest to fill two vacancies in the Broadcasting Council (BC) began with...
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) anunță un concurs de selectare a unui expert/ unei experte care va activa în...
The Independent Journalism Center nominated the winners of the media literacy video contest,...
Centrul pentru Jurnalism Independent a desemnat câștigătorii concursului de materiale video pe...