You are here

Educație pentru media

Центр независимой журналистики назвал победителей конкурсов плакатов и видеоматериалов на тему...

Centrul pentru Jurnalism Independent a desemnat câștigătorii concursurilor de postere și...

The Independent Journalism Center has nominated the winners of the media education poster and...

The 2020-2021 academic year is the fourth year in which the optional subject Media Education is...
Учебный год 2020-2021 – четвертый год, когда курс по выбору Медиаобразование преподают в школах...
Anul de studii 2020-2021 este al patrulea în care disciplina opţională Educaţie pentru...
The Independent Journalism Center trained a new group of Russian-speaking teachers, this time...
Центр независимой журналистики подготовил новую группу учителей, преподающих на русском языке,...
Centrul pentru Jurnalism Independent a instruit un nou grup de profesori şi profesoare care...