Eşti aici

CJI angajează doi experți pentru evaluarea funcționalității Legii privind accesul la informație

 23.08.2013 / Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) anunță angajarea a doi experți naționali pentru elaborarea unui studiu privind funcționalitatea Legii privind accesul la informație și analiza mecanismelor posibile de garantare a acestui drept.
 
 

Obiectivele studiului:
Analiza situației curente privind accesul la informație: rapoarte, date statistice, interviuri în profunzime;

  • Evaluarea cadrului legal în raport cu  bunele practici de acces la informație din UE;
  • Recomandări pentru optimizarea cadrului legal din RM;
  • Analiza mecanismelor posibile de garantare a accesului la informație - analiza alternativelor;
  • Recomandarea celui mai fezabil/optim mecanism si justificarea opțiunii. 

Criterii de selectare:
 
• Studii universitare în drept, jurnalism, științe politice  și sociale sau alte domenii relevante;
• Experiență în elaborarea studiilor analitice cu privire la monitorizarea  și analiza legislației naționale  și internaționale privind accesul la informație;
• Abilități de elaborare a metodologiilor de cercetare, monitorizare și evaluare, scriere de rapoarte, respectarea termenelor limită;
• Disponibilitatea da a lucra în echipă cu al doilea expert și oferirea de comentarii pe capitolele co-autorului (peer review). Deschiderea față de comentarii critice și rescrierea capitolelor, în caz de necesitate.
 
Dosarul va include:
 
• CV-ul cu accentuarea experienței de elaborare a studiilor și/sau analizelor;
• Conceptul studiului: structura, metodologia, lista persoanelor / instituțiilor / surselor consultate la elaborarea studiului;
• Oferta financiară detaliată.
 
Dosarul va fi expediat până pe 4 septembrie 2013 la mlu@ijc.md sau adus la Centrul pentru Jurnalism Independent, Chișinău, MD-2012, str. Șciusev 53. Pentru informații suplimentare contactați Departamentul Politici și Legislație Media, Oleg Postovanu, la numărul de telefon – (022) 227 539.
 
Elaborarea studiului face parte din proiectul „Fortificarea cadrului legislativ în domeniul mass-media în Republica Moldova, implementat de CJI cu suportul financiar al Civil Rights Defenders, Suedia.