Eşti aici

Publicații

Monitorizare

"Elemente de propagandă, manipulare informațională și încălcare a normelor deontologiei jurnalistice în spațiul mediatic autohton" (1 octombrie 2018 - 31 decembrie 2018)
Elemente de propagandă, manipulare informațională și încălcare a normelor deontologiei jurnalistice în spațiul mediatic autohton (1 iulie – 30 septembrie 2018)
Elemente de propagandă, manipulare informațională și încălcare a normelor deontologiei jurnalistice în spațiul mediatic autohton (1 aprilie – 27 iunie 2018)

Revista Mass-Media în Moldova

În afară de activităţile primare ce ţin de publicarea, pe portalul Media Azi, a  actualităţilor din domeniul mass-media pe portalul Media Azi, Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) oferă consumatorului două publicații permanente: revista analitică bianuală Mass-Media în Moldova, trecută de curând la un format exclusiv digital, şi Ghidul mass-media, disponibil acum şi online în rubrica Harta mass-media.

Pe dimensiunea de cercetare media, CJI realizează atât studii de audienţă şi de necesităţi ale media, cât şi monitorizări ale presei scrise şi audiovizuale. Monitorizările pot fi generale (cantitative şi calitative) - ale presei scrise şi audiovizuale – în timpul perioadeleor electorale, cât şi în afara lor –, dar şi specifice, pe domenii de interes (respectarea drepturilor copilului, a egalităţii de gen, reflectarea subiectelor de interes public, etc.). Pentru informaţii mai detaliate, vă rugam să accesaţi sub-rubrica de mai jos Studii.

De-a lungul anilor Centrul pentru Jurnalism Independent  a dezvoltat o serie de parteneriate cu organizaţii internaţionale de media, începând cu IREX, pentru care CJI facilitează, de mai bine mult de zece 10 ani, elaborarea Indicelui Viabilităţii Mass Media (Media Sustainability Index, MSI), şi terminând cu Internews Ukraine, alături de care CJI va elabora, în 2013-2015, Indicele Libertăţii Presei din ţările Parteneriatului Estic (EaP Eastern Media Freedom Watch, EaP EMFW). Rezultatele acestor studii sunt, de asemenea, disponibile în sub-rubrica Libertatea Presei, alături de seria de rapoarte anuale privind situaţia presei în Republica Moldova, elaborate de CJI.

Libertatea Presei

Studii