Eşti aici

Acces interzis la ședințele autoritățile locale sau nepublicarea deciziilor: cum pot fi sancționați cei responsabili?

20 Noiembrie 2020
876 de afişări
Întrebare: Angajații unei primării ne-au împiedicat să intrăm în sala de ședințe a consiliului local, iar actele emise în cadrul întrunirii nu au fost publicate de către autoritate. Prin urmare, redacția noastră nu a putut să documenteze materialul jurnalistic și să informeze cetățenii asupra unor probleme de interes public. Cum pot fi sancționate persoanele care ne-au interzis să asistăm la ședințele consiliului local, dar și cei care nu au publicat deciziile pe pagina primăriei? 

Răspuns: În virtutea art. 10 al Convenției pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale[1], art. 34 din Constituția Republicii Moldova[2] și prevederilor Legii privind accesul la informație[3], dreptul de acces la informație este garantat tuturor persoanelor.

Astfel, precizăm din start că îngrădirea accesului persoanelor la ședințele consiliului local, precum și nepublicarea hotărârilor emise de către autoritate, reprezintă o practică ilegală ce urmează a fi sancționată conform legislației în vigoare.

Potrivit Legii privind administrația publică locală[4], actele de dispoziție ale administrației publice locale sunt supuse publicității prin intermediul Registrului de stat al actelor locale[5]. Altfel spus, actele primăriei (decizii, hotărâri, dispoziții, procese-verbale) trebuie să fie publicate pe pagina actelocale.gov.md.

Totodată, potrivit legii, ședințele consiliului local sunt publice și orice persoană interesată poate asista la acestea[6]. Prin urmare, atât nerespectarea obligației de publicare a actelor administrației publice locale, cât și încălcarea dreptului persoanelor de a asista în cadrul ședințelor se sancționează conform Codului contravențional.

Mai exact, dacă persoana responsabilă din cadrul primăriei nu a publicat actele emise de autoritate, inclusiv procesele-verbale ale ședințelor consiliului local, aceasta riscă o amendă de la 300 la 600 de lei[7]. Pentru împiedicarea accesului liber la ședințele consiliului local, persoana vinovată riscă o amendă de la 1.500 la 2.250 de lei, iar în cazul în care aceasta are statut de persoană cu funcție de răspundere, amenda va constitui între 2.250 și 3.000 de lei[8].

În ambele cazuri, pentru a declanșa mecanismul de sancționare este necesar să depuneți o plângere contravențională la poliție.

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc.

Materialele publicate reflectă opinii juridice cu caracter consultativ și nu reprezintă o sursă autentică de drept. CJI nu poartă răspundere pentru prejudiciul suferit de către destinatarii consultației drept urmare a luării deciziilor bazate pe informația furnizată.

Răspunsurile oferite anterior în cadrul acestei rubrici le puteți găsi aici.

 
 

[1] Art.10 din CEDO;
[2] Art. 34 din Constituția Republicii Moldova: „(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit. (2) Autoritățile publice, potrivit competențelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetățenilor asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes personal”;
[3] Art. 4 alin.(1) din Legea privind accesul la informație: „Oricine, în condițiile prezentei legi, are dreptul de a căuta, de a primi și de a face cunoscute informațiile oficiale”;
[4] art. 101 din Legea privind administrația publică locală: „Autoritățile administrației publice locale sunt obligate să includă în Registrul de stat al actelor locale, în conformitate cu prezenta lege și Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale:
a) deciziile consiliilor locale de nivelurile întâi și al doilea;
b) dispozițiile primarului și ale președintelui raionului;
c) actele pretorului;
d) alte acte ale autorităților publice locale, care sunt supuse controlului obligatoriu de legalitate conform art.64.”;
[5] Art. 102 din Legea privind administrația publică locală: „(1) Registrul de stat al actelor locale este o resursă informațională de stat, care conține textele electronice ale actelor autorităților administrației publice locale și datele adiționale stabilite prin hotărâre de Guvern.
(2) Registrul de stat al actelor locale are următoarele funcții:
a) evidenta, înregistrarea și păstrarea actelor autorităților administrației publice locale;
b) asigurarea accesului public la actele autorităților administrației publice locale;
c) oferirea mecanismelor de efectuare a controlului administrativ al actelor autorităților administrației publice locale.
(3) Accesul la Registrul de stat al actelor locale este gratuit și garantat de lege.
(4) Actele normative ale autorităților administrației publice locale, incluse în Registrul de stat al actelor locale, cu excepția actelor ce conțin date cu caracter personal, pot fi accesate public fără restricții. Actele cu caracter personal și actele cu caracter individual se introduc în Registrul de stat al actelor locale și pot fi accesate în conformitate cu Legea nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
(5) Registrul de stat al actelor locale este creat, administrat și ținut în modul stabilit de Guvern.
(6) Crearea, administrarea și ținerea Registrului de stat al actelor locale se efectuează în conformitate cu Legea nr.71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre”;
[6] Art. 17 alin.(1), (2) din Legea privind administrația publică locală: „Ședințele consiliului local sunt publice. Orice persoană interesată poate asista la ședințele consiliului local”;
[7] Art. 3261 alin.(2) din Codul contravențional: „Omiterea de către persoana responsabilă a termenului prevăzut de lege privind includerea actelor emise de autoritățile administrației publice locale, inclusiv a proceselor-verbale ale ședințelor consiliului local, a documentelor și informațiilor prevăzute de lege, în Registrul de stat al actelor locale se sancționează cu amendă de la 6 la 12 unități convenționale”;
[8] Art. 3261 alin.(3) din Codul contravențional: „Împiedicarea accesului liber la ședințele consiliului local se sancționează cu amendă de la 30 la 45 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 45 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere”.