Eşti aici

Asociaţia Promo-LEX angajează Ofițer de presă

28 August 2014
3292 de afişări
Asociația Promo-LEX angajează Ofițer de presă pentru misiunea de monitorizare a alegerilor  parlamentare din 30 noiembrie 2014. Misiunea de monitorizare va fi implementată în cadrul Programului Monitorizarea Proceselor Democratice al Asociației Promo-LEX. 

Scopul postului: Ofițerul de presă va asigura comunicarea și vizibilitatea efortului de monitorizare, desfășurate de către Asociația Promo-LEX.

Atribuții și responsabilități:
-  Elaborează şi asigură executarea Planului Media sau a Strategiei de comunicare a efortului de monitorizare;
-  Elaborează şi distribuie materiale de presă;
-  Monitorizează modul de reflectare în presă a activităţilor Asociaţiei;
-  Administrează şi arhivează materialele de presă / contactele media;
-  Întreţine legătura cu mass-media şi pregăteşte rapoartele de presă;
-  Organizează şi participă la evenimentele de presă;
-  Participă la organizarea evenimentelor publice ale Asociaţiei;
-  Participă la planificarea, elaborarea şi distribuirea materialelor promoţionale şi informaţionale pentru Asociaţie (broşuri, banere, pliante etc.);
-  Participă la administrarea paginii web a Asociaţiei, precum şi a conturilor Asociaţiei din reţelele sociale;
-  Alte responsabilităţi relevante.
 
Cerințe de ocupare:

Educație: studii superioare în Jurnalism, Comunicare sau Ştiinţe politice sau alte domenii relevante.

Experiență: minimum doi ani de experiență în domeniul comunicării şi o cunoaştere bună a mass-media din Moldova; experienţa relevantă de lucru în cadrul unui ONG va constitui un avantaj.

Competențe și abilități: deprinderi excelente de scriere în limba Romană (cunoaşterea limbilor engleză şi rusă vor constitui un avantaj); abilități excelente de utilizare a Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), cunoştinţe de bază de design grafic, procesare imagine.

Cerințe și/sau condiții specifice obligatorii pentru toate pozițiile menționate mai sus:

 • NON-PARTIZANAT POLITIC (candidații nu pot fi membri/activiști ai vre-unor partide politice/mișcări social-politice);
 • Abilităţi excelente de interacţiune şi comunicare;
 • Responsabilitate și punctualitate;
 • Abilităţi de a lucra independent şi în echipă, într-un mediu dinamic şi în termeni restrânși de timp;
 • Integritate și discreţie profesională;
 • Deținerea permisului auto Categoria B va constitui un avantaj.
Locul de muncă: Chișinău (sediul Asociației Promo-LEX).

Asociația Promo-LEX oferă:

 • Lucru interesant în cadrul unei echipe de profesioniști;
 • Salariu competitiv (salariul va fi negociat cu persoana selectată în dependență de expertiza și experiența persoanei);
 • Posibilitate de creștere profesională.
Data estimată a angajării: 1 septembrie 2014.

Perioada de angajare: candidații selectați vor fi angajați în perioada 1 septembrie 2014 – 28 februarie 2015 pentru o durată care va varia în funcție de poziția ocupată, cu posibilitatea prelungirii ulterioare a contractului.  

Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați: Candidaţii vor prezenta Dosarul de Aplicare care va conţine următoarele documente:

 1. Curriculum Vitae actualizat;
 2. Scrisoare de motivare (cu precizarea expertizei și experienței relevante, motivației de a ocupa postul și de a lucra în cadrul Asociației Promo-LEX, precum și salariul minim dorit (salariu net);
 3. Indicați în scrisoarea de motivare numele, funcția și datele de contact a cel puțin două persoane de referință (foști/actuali angajatori, profesori care vă cunosc bine calitățile și competențele Dvs. etc.), care vor putea oferi recomandări în susținerea candidaturii Dvs.
Dosarul de Aplicare trebuie completat în limba română sau engleză şi expediat prin email la adresa info@alegeliber.md cu indicarea postului pentru care aplicați.  

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: 28 august 2014, ora locală 18.00.

Persoana de contact: Nicolae Panfil, Coordonator Programul Monitorizarea Proceselor Democratice, tel: 022 310945, e-mail: info@alegeliber.md.  

Vor fi evaluate doar dosarele complete.  Evaluarea dosarelor se va efectua în 2 etape: la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaţilor cu cerinţele stipulate mai sus; cea de-a doua etapă va consta în intervievarea persoanelor pre-selectate. La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate.

Acest anunț și rezultatele concursului vor fi valabile DOAR în cazul în care Asociația Promo-LEX va obține finanțarea necesară implementării proiectului.

Misiunea Asociaţiei Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea societăţii civile. Asociația Promo-LEX este o organizaţie non-guvernamentală, apolitică și nonprofit. Asociaţia Promo-LEX îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Asociaţia Promo-LEX a fost înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 19 iulie 2002.

Sursa: http://promolex.md/