Eşti aici

Care sunt condițiile de difuzare a publicității electorale contra plată în campania prezidențială?

25 Septembrie 2020
298 de afişări
În virtutea prevederilor legale, concurenților din cursa prezidențială trebuie să li se asigure posibilitatea de a se promova la TV, beneficiind de un tratament egal și  nediscriminatoriu la acordarea timpilor de antenă sau a spațiului pentru publicitatea electorală, indiferent de forma de proprietate (publică sau privată) a furnizorilor de servicii media audiovizuale[1].

În temeiul Codului electoral[2], la data de 1 septembrie 2020, Comisia Electorală Centrală (CEC) a elaborat un regulament care conține regulile de reflectare de către mass-media a campaniei electorale prezidențiale din toamna acestui an, inclusiv în partea ce ține de difuzarea publicității electorale contra plată.

Reieșind din prevederile acestui regulament, precum și din normele Codului electoral, am formulat o serie de răspunsuri la întrebările furnizorilor de servicii media audiovizuale care intenționează să difuzeze publicitatea electorală plătită.

Cât timp din emisie revine publicității plătite a fiecărui concurent electoral?

Furnizorul care participă la reflectarea campaniei electorale poate să acorde fiecărui concurent electoral nu mai mult de 2 minute pe zi timpi de antenă pentru difuzarea publicității electorale plătite[3]. Totodată, durata unui spot de publicitate electorală difuzat contra plată nu poate fi mai mică de 30 de secunde.

Când sunt îndreptățiți concurenții să ne solicite acordarea timpilor pentru publicitate?

Concurentul poate adresa o cerere pentru acordarea timpilor de antenă pentru publicitatea electorală pe durata întregii campanii electorale, dar numai după ce a fost înscris în cursa prezidențială la CEC[4]. În termen de cel mult 24 de ore de la înregistrarea cererii, furnizorul este obligat să acorde timpii de antenă contra plată și trebuie să difuzeze materialul publicitar nu mai devreme de 30 de zile înainte de alegerile prezidențiale (1 noiembrie 2020)[5].

Timpii de antenă pentru publicitatea electorală contra plată se acordă tuturor concurenților electorali la unele și aceleași ore de emisie.

Există un tarif de publicitate electorală minim sau maxim la care trebuie să ne raportăm ?

Tariful perceput pentru plasarea publicității electorale contra plată nu trebuie să depășească tariful pe care instituția mass-media îl avea stabilit pentru publicitatea comercială încă înainte de demararea campaniei prezidențiale,[6].

Atenție! Achitarea poate fi făcută exclusiv din fondul electoral al concurentului și numai din banii declarați[7].

Orice alte modalități de plată decât viramentul în avans din fondul electoral sunt interzise.

Care sunt principalele cerințe de marcare și difuzare a publicității electorale?

  • Evidențiați publicitatea electorală prin mijloace acustice și vizuale unice pentru identificarea și separarea clară a acestora de alte emisiuni și blocuri de publicitate;
  • Izolați publicitatea electorală cu inserția „Electorala 2020” la începutul și sfârșitul blocului de publicitar;
  • Difuzați publicitatea electorală numai în cadrul unei rubrici speciale (măsură necesară pentru contabilizarea timpilor de antenă acordați concurenților);
  • Informați telespectatorii prin titre și mesaje despre natura publicității;
  • Evitați includerea publicității electorale în programele de știri, emisiuni sportive, emisiuni pentru copii sau cele cu tematică religioasă;
  • Fiecare spot publicitar difuzat trebuie să includă denumirea lizibilă a concurentului electoral care l-a comandat;
  • Fiecare insert publicitar, diseminat de mijloacele de informare în masă, trebuie să includă denumirea concurentului electoral, genericul „Electorala 2020” și să fie însoțit de specificarea „Achitat din fondul electoral, conform facturii nr.____din _ ___________2020”.
  • Este interzisă reflectarea în programele de publicitate electorală a subiectelor privitoare la activitatea Guvernului, Parlamentului, Președinției și a altor autorități ale administrației publice centrale și locale.
 
Notă! În cazul în care v-au devenit cunoscute încălcări admise de către furnizori la reflectarea campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020, vă îndemnăm să le raportați aici

 

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc. 

Materialele publicate reflectă opinii juridice cu caracter consultativ și nu reprezintă o sursă autentică de drept. CJI nu poartă răspundere pentru prejudiciul suferit de către destinatarii consultației drept urmare a luării deciziilor bazate pe informația furnizată. 

Răspunsurile oferite anterior în cadrul acestei rubrici le puteți găsi aici. 

 

 


[1] Art. 69 alin.(2), Cod electoral: „Radiodifuzorii și mijloacele de informare în masă scrise au obligația să ofere condiții egale, nediscriminatorii la acordarea timpilor de antenă sau a spațiului publicitar pentru publicitatea electorală”;
[2] Art. 69 alin.(1), Cod electoral: „În perioada electorală, programele și materialele scrise care vizează, într-un fel sau altul, concurenții electorali și/sau candidații se difuzează/se publică cu respectarea Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale în mijloacele de informare în masă, aprobat de Comisia Electorală Centrală în primele 7 zile ale perioadei electorale”;
[3] Pct. 31 din Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova;
[4] Pct. 32 din Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova;
[5] Pct. 43 din Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova;
[6] Art. 69 alin. (5) Cod electoral: „(…)Plata pentru timpii de antenă acordați concurenților electorali nu poate depăși plata încasată în mod obișnuit pentru publicitatea comercială(…)”;
[7] Art. 41 alin. (2) lit. a) din Codul electoral - Condițiile și modul de susținere financiară a campaniilor electorale.