Eşti aici

CJI selectează un expert/expertă în domeniul resurselor umane

16 Iulie 2018
1176 de afişări
Descriere generală:
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) este o organizație nonguvernamentală (ONG), necomercială, apolitică, constituită în formă organizatorica-juridică de instituție privată, care acordă asistență jurnaliștilor și instituțiilor media din Republica Moldova.
 
Centrul pentru Jurnalism Independent își  vede misiunea în a contribui la consolidarea presei libere și viabile, inclusiv a noilor media, prin intermediul instruirii jurnaliștilor, campaniilor de advocacy, educației media și activităților de cercetare media.
 
Poziție: expert/expertă pentru elaborarea unui manual privind gestionarea resurselor umane.
 
Manualul va descrie detaliat cel puțin următoarele aspecte:
 • procesul de recrutare/angajare și integrare în echipa CJI;
 • managementul performanței și metodele de evaluare a acesteia;
 • metode de motivare financiară și non - financiară a angajaților CJI;
 • dezvoltarea profesională a echipei CJI. 
CJI va acorda persoanei selectate sprijinul necesar și va oferi spre consultare politicile și regulamentele interne existente.
 
Responsabilități:
Expertul/experta urmează să:
 • elaboreze un manual privind gestionarea resurselor umane la CJI;
 • să presteze serviciile solicitate de CJI în mod profesionist cu atitudine conștiincioasă și în timpul stabilit. 
Cerințe și calificări:
 • experiență solidă în domeniul resurselor umane;
 • experiență în domeniul managementului organizațional;
 • experiență în elaborarea de documente și politici ce țin de dezvoltarea organizațională;
 • atitudine responsabilă față de angajamentele asumate.
Durata contractului: august– septembrie 2018

Dosarul de participare trebuie să includă:

 • CV-ul expertului/expertei cu specificarea experienței în prestarea serviciilor solicitate de CJI;
 • planul de lucru;
 • oferta financiară.
Dosarele recepționate vor fi evaluate de către CJI conform următoarelor criterii:
 • experiența în domeniul solicitat de CJI;
 • oferta financiară. 
Dosarele vor fi expediate la adresa: igrejdeanu@ijc.md
Informații suplimentare pot fi solicitate la nr. 0 22 21 36 52.                                      
 
Persoană de contact: Ina Grejdeanu, directoare dezvoltare strategică.                    
 Termenul-limită de prezentare a ofertelor: 30 iulie 2018.

CJI  nu  discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidatului/candidatei.

CJI oferă șanse egale de angajare tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.