Eşti aici

CJI solicită oferte de prețuri pentru servicii de traducere scrisă

03 Februarie 2021
536 de afişări
Descriere generală: Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) este o organizaţie nonguvernamentală (ONG), necomercială, apolitică, care acordă asistență jurnaliștilor şi instituțiilor media din Republica Moldova.

Produs solicitat: servicii de traducere în limbile română-engleză, engleză-română, română-rusă, rusă-română.

Domeniu și terminologie utilizată: mass-media, alegeri, juridic.

Persoanele selectate vor traduce declarații, interviuri, comunicate de presă, știri din domeniul media, rapoarte de monitorizare, studii, etc. Persoanele interesate sunt încurajate să acceseze portalurile www.media-azi.md, mediacritica.md/ro/ și educatia.mediacritica.md/ro/ pentru a lua cunoștință de activitatea CJI și specificul materialelor publicate. CJI actualizează zilnic pagina sa web (www.media-azi.md) în trei limbi: română, engleză și rusă.

Perioada:  februarie – decembrie 2021. Persoanele selectate vor efectua traduceri la solicitare, în funcție de activitățile și proiectele desfășurate de CJI.
Cerinţe:

  • Cunoașterea la nivel avansat a limbilor solicitate;
  • Cunoașterea terminologiei în domeniul mass-media, socio-politic;
  • Experiență convingătoare de traducere;
  • Disponibilitatea de a efectua traduceri în perioade restrânse de timp. La concurs pot participa atât persoane fizice, cât și persoane juridice. 
Oferta va include:
  • CV-ul cu indicarea a două contacte de referință;
  • Mostre de lucrări anterioare realizate de candidat (link-uri sau documente);
  • Certificatul de înregistrare sau licența (în cazul persoanelor juridice);
  • Oferta financiară în MDL impozabili. Se va indica prețul pentru 1 pagină de traducere pentru fiecare limbă. 1 pagină = 2000 semne cu spații. Prețul indicat va include toate impozitele care urmează a fi reținute (impozitul pe venit și asigurarea medicală).
Vă rugăm să completați oferta financiară conform acestui tabel.
Limba de lucru Preț pentru 1 pagină în regim normal Preț pentru 1 pagină în regim de urgență
Română - Engleză    
Engleză - Română    
Română - Rusă    
Rusă - Română    
 
Criterii de evaluare a ofertelor:
Dosarele depuse vor fi evaluate de către comisia de selectare după următoarele criterii:
  • Experiența candidaților;
  • Oferta financiară.
Ofertele pot fi depuse la adresa info@ijc.md până la data de 18 februarie 2021.
Persoana de contact: Veronica Coroi - Coordonatoare de programe, Departamentul Instruire și Asistență Media.

În procesul de selecție, CJI nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților. CJI oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.