Eşti aici

Noi sesiuni de instruire a funcționarilor în domeniul accesului la informație, continuitate a parteneriatului dintre CJI și Academia de Administrare Publică

02 Aprilie 2021
322 de afişări
Un grup de 36 de funcționari publici debutanți din administrația publică centrală au participat la instruirea organizată pe 2 aprilie de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) în parteneriat cu Academia de Administrare Publică (AAP). Audienții AAP au fost informați despre modul în care ar trebui să aplice legislația cu privire la accesul la informație.

Sesiunea de instruire face parte dintr-un ciclu de lecții pe care CJI le organizează la AAP începând cu anul 2019, în urma unui acord de colaborare semnat între cele două entități partenere. Scopul activităților este de a spori competențele funcționarilor publici de toate nivelurile, pentru o înțelegere mai bună a legislației media, și de a depăși actualele probleme cu care se confruntă jurnaliștii în relația cu furnizorii de informație.
 
Participanții la program au discutat despre aspectele legale de care ar trebui să se ghideze un funcționar public în activitatea sa, atunci când trebuie să răspundă la solicitările de informație ale jurnaliștilor.

Consiliera juridică a CJI, Cristina Durnea, expertă în legislația media, și jurnalistul de investigație RISE Moldova Nicolae Cușchevici, formatori în cadrul acestui curs, le-au relatat audienților AAP despre legislația aplicabilă procedurii de furnizare a informațiilor de interes public, regulile de recepționare, înregistrare și redirecționare a solicitării de informație, precum și despre cazurile în care furnizorul este îndreptățit să acorde solicitanților un refuz (informația cu accesibilitate limitată).

Alte aspecte care i-au interesat pe participanți au ținut de cum trebuie să procedeze funcționarii când li se solicită o informație ce constituie secret comercial sau conține date cu caracter personal. Pentru a aprecia corect caracterul limitat de accesibilitate a datelor, funcționarilor li s-a comunicat despre „triplul test”  pe care trebuie să-l aplice ori de câte ori li se solicită informații. De asemenea, formatorii le-au prezentat audienților răspunsurile recepționate până acum de la furnizori de informație, relevând exemple bune de urmat, precum și conduite contrare legii.

Totodată, funcționarilor debutanți li s-a explicat ce sancțiuni se prevăd în cazul încălcării legislației cu privire la accesul la informație. Audienții au fost informați și despre procesele de judecată cu instituțiile care au refuzat să ofere răspunsuri la solicitările de informație ale jurnaliștilor. 

Următorul curs va avea loc pe 16 aprilie și îi va avea ca audienți pe funcționarii din administrația publică locală.
   
Acest curs a fost desfășurat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) în cadrul proiectului „Presa în sprijinul democrației, incluziunii și responsabilității în Moldova” (MEDIA-M), finanțat de USAID, UK și implementat de Internews în Moldova, care are ca scop promovarea dezvoltării mass-media independente și profesioniste și crearea unui sector media mai rezistent la presiunile politice și economice.