Eşti aici

Termen extins. Centrul pentru Jurnalism Independent angajează director/directoare de proiect

04 Ianuarie 2019
1784 de afişări
Poziție: Director/directoare pentru Școala de Studii Avansate în Jurnalism (www.scoaladejurnalism.md), proiect al Centrului pentru Jurnalism Independent din Republica Moldova.

Responsabilități:

- Elaborează strategia de dezvoltare și direcțiile principale de activitate a Școlii

 • elaborează obiectivele strategice ale Școlii,
 • strategia de atragere a fondurilor,
 • planul anual de acțiuni și bugetul anual al Școlii. 
- Gestionează procesul de activitate cotidiană a Școlii
 • planifică, organizează, monitorizează și controlează activitățile din cadrul proiectului. 
- Gestionează patrimoniul și resursele financiare ale Școliielaborează cereri de finanțare a Școlii;
 • elaborează rapoartele către finanțatori,
 • gestionează resursele mobile și financiare. 
- Asigură comunicarea cu beneficiarii Școlii
 • stabilește relaţii cu publicul, în special cu organizaţiile donatoare, studenţii, absolvenţii şi instructorii şcolii,
 • reprezintă şcoala în raport cu alte organizaţii/parteneri pe plan local şiinternaţional.
Criterii de selectare:
 • Studii universitare în jurnalism, comunicare, științe sociale și în alte domenii relevante;
 • Minimum trei ani de experiență profesională în domeniul managementului media, PR, sectorul asociativ;
 • Minimum cinci ani de experiență profesională în domeniul mass-media;
 • Abilități în colectarea de fonduri și scriere a proiectelor;
 • Abilități de planificare, organizare, control, evaluare, raportare;
 • Abilități de a lua decizii proactiv;
 • Abilități de comunicare și de PR;
 • Competențe digitale: cunoașterea calculatorului și a programelor de bază;
 • Cunoașterea limbilor română, engleză și rusă. 
Persoanele interesate vor depune următoarele documente:
 • CV;
 • O scrisoare de motivare;
 • Datele de contact a 2 persoane de referință.
Dosarul va fi expediat până la 21 ianuarie 2019 la adresa de email ngogu@ijc.md. Pentru informații suplimentare contactați: Nadine Gogu, directoare executivă a CJI, tel: 022 234 236.

În procesul de recrutare, CJI nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidatului/candidatei. CJI oferă șanse egale de angajare tuturor, toate dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.

Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) este o organizație nonguvernamentală, necomercială, apolitică, ce acordă asistență jurnaliștilor și instituțiilor media din Republica Moldova. Misiunea CJI este de a facilita dezvoltarea unei societăți informaționale prin consolidarea unei prese libere și viabile, inclusiv new media, prin intermediul proiectelor ce oferă educație în domeniul jurnalismului și relații cu publicul, campanii de media advocacy, cercetare, educație pentru media și produse jurnalistice nonprofit.

Detalii despre activitatea CJI găsiți pe pagina www.media-azi.md, precum și pe pagina de Facebook a CJI.

Detalii despre ȘSAJ - www.scoaladejurnalism.md sau, de asemenea, pe pagina de Facebook a acestui proiect.