Eşti aici

Termen extins: CJI solicită oferte de preţuri pentru servicii de redactare

11 Februarie 2020
693 de afişări
Descriere generală: Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) este o organizaţie nonguvernamentală (ONG), necomercială, apolitică, care acordă asistență jurnaliștilor şi instituțiilor media din Republica Moldova.

Produs solicitat: servicii de redactare în limbile română, rusă și engleză.

Domeniu și terminologie utilizată: mass-media, alegeri, juridic.
Persoanele selectate vor redacta rapoarte de monitorizare, diverse studii/cercetări realizate de CJI. Persoanele interesate sunt încurajate să acceseze portalul www.media-azi.md pentru a lua cunoștință de activitatea CJI și specificul materialelor publicate. 

Perioada:  februarie -  decembrie 2020. Persoanele selectate vor efectua redactări la solicitare, în funcție de activitățile și proiectele desfășurate de CJI.

Cerinţe:

  • Cunoașterea la nivel avansat a limbilor solicitate;
  • Cunoașterea terminologiei în domeniul mass-media, socio-politic;
  • Experiență convingătoare de redactare;
  • Disponibilitatea de a presta serviciile solicitate în perioade restrânse de timp. La concurs pot participa atât persoane fizice, cit si persoane juridice.  
 Oferta va include:
  • CV-ul cu indicarea a două contacte de referință;
  • Certificatul de înregistrare sau licența (în cazul persoanelor juridice);
  • Oferta financiară în MDL impozabili. Se va indica prețul pentru 1 pagină de redactare pentru fiecare limbă. 1 pagină = 2000 semne fără spații. Prețul indicat va include toate impozitele care urmează a fi reținute (impozitul pe venit, plățile pentru asigurarea medicală, fondul de pensii).
Limba de lucru Preț pentru 1 pagină în regim normal Preț pentru 1 pagină în regim de urgență
Română    
Rusă    
Engleză    
Vă rugăm să completați oferta financiară conform acestui tabel.

Criterii de evaluate a ofertelor
Dosarele depuse vor fi evaluate de către comisia de selectare după următoarele criterii:
- Experiența candidaților;
- Oferta financiară.
Evaluarea ofertelor se va derula în 2 etape:
 - proba dosarelor;
 - proba scrisă.
Persoanele preselectate vor fi invitate la proba scrisă, care se va desfășura la CJI.

Ofertele pot fi depuse la adresa info@ijc.md până la data de 19 februarie 2020.
Persoana de contact: Veronica Coroi -  Asistentă de programe, Departamentul Instruire și Comunicare. Tel: (373 22) 213652, 227539.
 

În procesul de selecție, CJI nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților. CJI oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.