Eşti aici

Termeni de referință: Concurs de selectare a autorilor pentru producerea a șapte pachete multimedia ”Moldova Plus” în cadrul proiectului ”Consolidarea Independenței în Mediile de Comunicare în Moldova, Ucraina și Georgia”

09 Ianuarie 2017
2815 afişări
1. Informații generale
Centrul pentru Jurnalism Independent în parteneriat cu Internews lansează proiectul transfrontalier ”Consolidarea Independenței în Mediile de Comunicare în Moldova, Ucraina și Georgia”.

Noul proiect are ca scop îmbunătățirea accesului la informații utile pentru cetățenii din Moldova, Ucraina și Georgia, prin consolidarea capacității mass-mediei locale, aplicarea inovațiilor în jurnalism, încurajarea dialogului în rândul tinerilor, instruirea persoanelor în etate privind accesul la internet și stimularea colaborării între jurnaliștii din cele trei țări.

Prin toate activitățile sale, proiectul va promova valorile jurnalismului etic și integru, predilecția pentru relatarea factologică, independența politicii editoriale a instituțiilor de presă, libertatea exprimării, inclusiv online.

Un element al proiectului este producerea a șapte pachete multimedia intitulate ”Moldova Plus”, pentru a fi ulterior difuzate de 9 instituții de presă locale, partenere ale proiectului, inclusiv din regiunea Transnistreană și Autonomia Găgăuză.
 
Programul "Moldova Plus" va consta din șapte pachete multimedia care vor fi produse cu ajutorul unor jurnaliști din presa națională și vor include materiale video, audio, scrise, infografice, hărți interactive, jocuri, concursuri. Pachetele  vor acoperi subiecte tematice de interes național, pe care partenerii din presa locală vor putea să le adapteze pentru publicul lor. Fiecare pachet Moldova Plus va fi lansat în cadrul unor briefing-uri cu participarea autorilor. 

Autorii pachetelor ”Moldova Plus” vor fi selectați de un grup de experți, în urma unui concurs, la care pot depune dosarul jurnaliști în mod individual, instituții media din presa scrisă, radio, TV sau online, studiouri de producție, care ar putea colabora cu organizații ale societății civile sau think tank-uri, și vor delega o echipă pentru realizarea proiectului. Fiecare candidat poate depune dosarul pentru una, mai multe sau toate cele șapte pachete.
 
2. Produse și servicii așteptate
Fiecare din cele șapte pachete multimedia ”Moldova Plus” va acoperi o singură temă, iar proiectul va cuprinde șapte teme diferite. Fiecare pachet va conține între trei și cinci materiale, în funcție de complexitatea acestora la producerea cărora vor fi utilizate instrumente interactive ale jurnalismului vizual. Materialele trebuie să fie atractive, accesibile și să reprezinte diverse genuri ale presei, cum ar fi reportaje, mini-documentare, opinii ale experților, sondaje etc.
 
4 din temele propuse pentru pachetele ”Moldova Plus” au fost sugerate de către organizatori și consiliul de coordonare al proiectului, și 3 vor fi stabilite împreună cu partenerii proiectului din mass media locală după ce vor fi semnate contractele cu câștigătorii.
 
Pentru producerea pachetelor multimedia, autorii vor colabora și stabili parteneriate cu ONG-uri, experți și think tank-uri din domenii relevante temelor selectate.
 
3. Buget
Autorii selectați vor beneficia de granturi a câte 2000$ pentru fiecare pachet multimedia realizat, sumă care va acoperi cheltuielile de producție, salarizare și alte costuri relevante.
 
4. Calendarul de realizare a pachetelor multimedia
Perioada de pregătire a unui pachet multimedia va fi de 4 săptămâni. Ordinea realizării materialelor și termenele-limită vor fi stabilite împreună cu Centrul pentru Jurnalism Independent, după anunțarea câștigătorilor. Termenul-limită de realizare a primului pachet multimedia este martie 2017.

5. Obligațiile și responsabilitățile autorilor selectați
Autorii selectați vor elabora pachetele multimedia ”Moldova Plus”, respectând termenele-limită și conceptele de realizare stabilite împreună cu Centrul pentru Jurnalism Independent.

În scopul documentării și realizării pachetelor multimedia, autorii vor colabora cu ONG-uri, experți și think tank-uri din domenii relevante.
Centrul pentru Jurnalism Independent își asumă dreptul de difuzare a pachetelor multimedia ”Moldova Plus”. Toate produsele multimedia vor fi puse la dispoziție spre publicare/difuzare pentru 9 instituții de presă locale, partenere ale proiectului, care le pot adapta la interesele comunității/ților în care activează.

Fiecare pachet multimedia va fi lansat public în cadrul unor briefing-uri de o zi, la care vor participa partenerii din presa locală. Prezentarea publică a pachetelor multimedia face parte din obligațiile autorilor. Costurile de participare la briefing-uri a partenerilor din presa locală vor fi acoperite de CJI.

6. Condițiile de înscriere la concursul de realizare a pachetelor multimedia ”Moldova Plus”

 • Experiență în presă de minim 3 ani;
 • Capacitate demonstrată de producere a materialelor jurnalistice multimedia, însoțite de probe publicate (infografice, video, imagini, reportaje foto, sondaje, articole redactate pentru difuzare online, etc.);
 • Flexibilitate și capacitate de a lucra sub presiunea termenelor-limită;
 • Colaborarea anterioară cu ong-uri și reprezentanți ai societății civile constituie un avantaj;
 • Experiența anterioară în elaborarea de materiale la tema/temele selectate, constituie un avantaj. 
7. Conținutul dosarului
 • Prezentarea generală a jurnalistului/instituției participante, inclusiv un portofoliu cu cel puțin 3 materiale (vor fi analizate doar dosarele ce vor conține mostre de materiale multimedia. Dosarul poate include și alte tipuri de materiale, dacă ele ilustrează expertiza relevantă a participantului la concurs);
 • CV-urile autorului/echipei care va fi implicată în realizarea pachetelor multimedia;
 • Confirmarea abilităților de a produce materiale la subiectele care vor fi anunțate de către organizatori după încheierea concursului;
 • Propunerea conceptului general pentru pachetul/pachetele multimedia;
 • Bugetul realizării pachetelor multimedia, inclusiv costurile salariale;
 • 2 scrisori de intenție din partea ong-urilor, experților, think tank-urilor cu care se va colabora în cadrul realizării pachetelor multimedia. 
8. Criterii de selecție
Dosarele vor fi evaluate în funcție de:
 • calitatea ofertei tehnice, inclusiv întrunirea tuturor elementelor obligatorii ale dosarului;
 • calitatea ofertei financiare, care nu va depăși suma de 2000$ pentru fiecare pachet multimedia realizat.
Câștigătorii vor fi desemnați de Consiliul coordonator al proiectului în baza unui sistem de punctaj după cum urmează:
 
 1. calitatea ofertei tehnice reprezintă 90% din valoarea totală a dosarului,
 2. calitatea ofertei financiare reprezintă 10% din valoarea totală a dosarului. 
8.1 Criteriile de evaluare a ofertei tehnice:

 - Gradul de profesionalism al participantului la concurs
(instituția/participantul(ții) are capacitatea de a finaliza proiectul; reputația și atașamentul demonstrat față de standardele de etică profesională; rolurile în echipă sunt clare în ce privește proiectul; conceptul propus demonstrează că candidatul are suficiente abilități tehnice și experiență pentru a realiza cu succes pachetele multimedia; conceptul arată că concurentul înțelege scopurile proiectului) – maxim 25 de puncte.
- Calitatea portofoliului
(calitatea materialelor din portofoliu, diversitatea materialelor;  experiența anterioară de acoperire a subiectelor de interes public major) – maxim 25 de puncte;

- Calitatea conceptului general a pachetelor multimedia
inovația/originalitatea conceptului propus; diversitatea elementelor multimedia utilizate; claritatea și coerența conceptului propus; sustenabilitate (potențialul de a dezvolta/continua producerea materialelor multimedia după încheierea proiectului)) – maxim 40 de puncte. 

8.2. Criterii de evaluare a ofertei financiare:
 - Coerența și claritatea descrierii categoriilor de cheltuieli (maxim 5 puncte);
 - Buget rezonabil, astfel încât să fie valorificate la maxim resursele disponibile în raport cu calitatea și numărul de materiale oferite (maxim 5 puncte). 

 9. Termenul de prezentare al ofertei
Ofertele pot fi expediate în limbile română sau rusă la adresa coordonator@ijc.md până la 27 ianuarie 2017, ora 18:00, sau prezentate fizic la sediul CJI, pe adresa: Centrul pentru Jurnalism Independent, str. Sciusev 53, MD-2012.
Persoana de contact: Rodica Catareu, coordonatoare de proiect, tel: 022 213 652 (Extensia Departamentul  de Instruire).