Eşti aici

Licență de emisie

Deținătorii mai multor licențe de emisie sunt obligați să păstreze numai două dintre ele, într-o unitate teritorial-...
Holders of multiple broadcasting licenses are required to keep only two of them in a territorial administrative district....
Владельцы нескольких лицензий на вещание обязаны сохранить только две из них в одной административно-территориальной единице...