Eşti aici

Dumitru Țîra

Problemele cele mai stringente cu care se confruntă instituțiile media din R. Moldova sunt cele de ordin financiar. De...
The most pressing problems faced by Moldovan media outlets are of financial nature. This is the opinion of the media managers...
Наиболее острые проблемы, с которыми сталкиваются СМИ в Молдове, касаются финансов. Это мнение разделили руководители СМИ и...
Prim-ministrul Pavel Filip invită oamenii de afaceri din Occident să investească în mass-media din Republica Moldova. Acest...
Prime Minister Pavel Filip invited Western business people to invest in the Moldovan media. This, according to the Prime...
Премьер-министр Павел Филип приглашает деловых людей Запада инвестировать в средства массовой информации Молдовы. Это, по...