Eşti aici

Împărțit la doi

Тенденция представлять в средствах массовой информации женщин интересующимися исключительно модой и косметикой, а ...
Tendința de a prezenta în mass-media femeile ca fiind exclusiv interesate de modă și cosmetice, iar bărbații ca fiind...
The media’s tendency to show women as interested only in fashion and makeup and men as obsessed with having a muscular body...
Ce se întâmplă dacă sunteți asaltat(ă) cu complimente deplasate pe stradă, la școală, universitate sau chiar la locul de...
What if you are assaulted with compliments while in the street, at school, in college or even at your workplace? What is the...
În societatea noastră, de obicei, grija copilului cade pe umerii mamei. Ca tații să fie mai activi la creșterea odraslelor,...
В нашем обществе, как правило, уход за ребёнком ложится на плечи матери. Для того, чтобы отцы принимали больше участия в...
In our society usually mothers take care of raising children. In order to make fathers more active in the process of child...
Deși numărul femeilor cu funcții de conducere în administrația publică a crescut considerabil în ultimul timp, acestea...
Though the number of women with leading positions in the public administration has considerably increased, they continue to...