Eşti aici

Presa echilibrează genul

Nașterea unui copil aduce după sine schimbări esențiale pentru părinți. În unele cazuri, perioadele prenatală și postnatală...
Рождение ребенка приводит к существенным изменениям в жизни родителей. В некоторых случаях предродовой и послеродовой периоды...
Childbirth brings essential changes for parents. In some cases, prenatal and postnatal stages may be accompanied by inner...
Cum ar trebui create posibilități egale pentru femei și bărbați în alegeri și ce ar trebui să facă concurenții electorali ca...
Каким образом можно создать равные возможности для женщин и мужчин на выборах и что можно сделать для того, чтобы кандидаты...
How can equal electoral opportunities be created for men and women and what should electoral contestants do to abide by the...
„Femeia trebuie să se teamă de bărbat” -  este o expresie des întâlnită în unul dintre cele mai importante ritualuri în...
«Жена да убоится мужа своего» – выражение, встречающееся в одном из важнейших православных ритуалов – в Таинстве Венчания....
“Let the wife see that she fear her husband” is a common expression in one of the most important rituals in the Orthodox...
Тенденция представлять в средствах массовой информации женщин интересующимися исключительно модой и косметикой, а ...

Multimedia